Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Στους καταρράκτες της Ακόνης

Οι δύο μεγαλύτεροι καταρράκτες στην ακόνη Λευκάδας. Απολαύστε τους!